aby zatroszczyć się o to co naprawdę ważne …

 

02 - PRAWDY OBJAWIONE O CZŁOWIEKU (część pierwsza)

Doskonałe stworzenie

Człowiek jest unikatowym Bożym stworzeniem, jakościowo różnym od zwierząt, gdyż uczyniony został na obraz i podobieństwo Boga:

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.
Księga Rodzaju 1:27

Człowiek istnieje od początku stworzenia:

Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę.
Ewangelia św. Marka 10:6

Każdy szczegół ludzkiej istoty został zaprojektowany przez Boga:

Nie ma usłyszeć Ten, który ucho wszczepił, nie ma widzieć Ten, co utworzył oko,
Psalm 94:9
Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.
Psalm 139:13

Początkowo człowiek pozbawiony był jakichkolwiek wad:

A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień szósty.
Księga Rodzaju 1:31

Ponieważ Bóg uczynił człowieka, jest on Jego własnością.
Podkreślamy to, gdyż współcześnie pod wpływem materialistycznej interpretacji osiągnięć nauki wielu zatraciło poczucie, iż są własnością Boga i są przed Nim moralnie odpowiedzialni.
Natomiast nieuprzedzone podejście do tych samych badań wyraźnie ukazuje Inteligentnego Stwórcę, który w naturze odcisnął pieczęć swego autorstwa m.in. ustanawiając nieprawdopodobnie precyzyjną równowagę stałych fizycznych świata tak, że życie w oparciu o pierwiastek węgla jest w ogóle możliwe.
Bóg umieścił również swój podpis na stworzeniu przez fakt wbudowania w organizmy żywe niezwykle złożonej, wielowarstwowej informacji (zaledwie jednym poziomem tej informacji jest znany kod DNA).

 

[ KONTYNUACJA NA KOLEJNEJ STRONIE ]

Skatalogowane pod: Wiara ma sens,

Jesteśmy grupą chrześcijan… Chcemy w sposób świadomy i systematyczny zachęcać innych do podejścia z całą powagą do tematu wiary.  > Więcej <

Mamy nadzieję, że zawarte na naszym portalu informacje rzucą wyzwanie najbardziej wymagającym sceptykom, odbudują poczucie pewności wątpiącym, a błądzącym wskażą, że życie z Bogiem ma sens!  > Więcej <