aby zatroszczyć się o to co naprawdę ważne …

 

10 - JESZCZE JEDNA UWAGA

Niejedna osoba czuje rezerwę wobec radykalnych zmian i może zadać sobie pytania:

"Czy jest to konieczne? Czy nie mogę pozostać przy moich poglądach, przy moim stylu życia, bez owego nawrócenia?"

W odpowiedzi powtórzmy radykalne stwierdzenie Jezusa:

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
Ewangelia św. Jana 3:5 – wyróżnienie dodane

Dodatkowo apostoł Jan napisał:

Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim.
1 List św. Jana 5:10

Nie wystarczy więc tylko wierzyć w "coś" wyższego nad nami, "jakąś energię", czy "opatrzność" - Bóg w Piśmie Świętym przedstawił się bardzo precyzyjnie - jest On jedynym Bogiem istniejącym w trzech osobach, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. I tylko wiara w tego Boga daje ocalenie od kary za grzech jak i udziela nowej jakości w życiu człowieka.

 

Jeśli powyższy artykuł sprawił, że masz więcej pytań, to zachęcamy Cię do włączenia się w proces stawania się uczniem Chrystusa. Oferujemy swoją pomoc poprzez kontakt internetowy jak i osobisty; zachęcamy Cię również do zapoznania się z artykułami w zakładkach: "aby dowiedzieć się …" i "aby obronić …" lub też do znalezienia w Twojej okolicy kościelnej wspólnoty wierzących, którzy oddali już swoje życie Jezusowi i z szacunkiem podchodzą do Jego Słowa.

Ludzie z grupy ma-sens.pl

 

 

 

 

Skatalogowane pod: Wiara ma sens,

Jesteśmy grupą chrześcijan… Chcemy w sposób świadomy i systematyczny zachęcać innych do podejścia z całą powagą do tematu wiary.  > Więcej <

Mamy nadzieję, że zawarte na naszym portalu informacje rzucą wyzwanie najbardziej wymagającym sceptykom, odbudują poczucie pewności wątpiącym, a błądzącym wskażą, że życie z Bogiem ma sens!  > Więcej <