aby zatroszczyć się o to co naprawdę ważne …

inicjatywa ma-sens.pl …

- wielopłaszczyznowe przedsięwzięcie, w którym ten portal jest środkiem, aby mówić o wierze:

 • szeroko, by usunąć nieporozumienia i uprzedzenia,
 • konkretnie, pomagając oddzielić prawdę od fałszu, wierząc że kontrast jest „ojcem klarowności”,
 • poważnie, gdyż podchodzimy odpowiedzialnie do pozostawionego mandatu misyjnego.

To właśnie Chrześcijaństwo postrzegamy jako spójny system przekonań, który jako jedyny wyjaśnia nasz świat w sposób intelektualnie satysfakcjonujący. Odpowiada ono bowiem na dwa fundamentalne pytania człowieka, skąd pochodzę i kim jestem w oczach Stwórcy.

Materiał do przemyśleń na ten temat prezentujemy w poniższych dwóch działach.

stworzenie ma sens …

- dział zawierający materiały ukazujące, że coraz więcej dowodów przemawia za inteligentnym Projektantem-Stwórcą.

Teorie jak ewolucji czy wielkiego wybuchu, w kontraście do mocno naukowo potwierdzonych i empirycznie weryfikowalnych teorii np. grawitacji czy kwantowej, są nie tylko pozbawione silnych dowodów, ale postęp wiedzy coraz bardziej podważa nawet ich samą prawdziwość.
 1. słowem wstępnym
 2. krótko i na temat
 3. publikacje
 4. archiwum

Na dany moment w tej kategorii nie ma jeszcze wpisów.

 • publikacje …

  - prezentacja wybranych publikacji, które są już dostępne dla pogłębienia wiedzy o stworzeniu …

Na dany moment w tej kategorii nie ma jeszcze wpisów.

 

Na dany moment w tej kategorii nie ma jeszcze wpisów.

wiara ma sens …

- dział, w którym zachęcamy do wspólnego odkrywania bogactwa treści Bożego Słowa kiedy wypowiada się ono na temat atrybutów samego Stwórcy jak i najistotniejszych aspektów naszego życia.

Pismo Święte ukazuje człowieka jako istotę uczynioną na obraz i podobieństwo Stwórcy, do życia w autentycznej więzi z Nim. Więzi, choć zniszczonej przez grzech to jednak możliwej do przywrócenia dzięki dziełu Jezusa Chrystusa.
 1. aby dowiedzieć się …
 2. aby obronić …
 3. aby rozważyć …
 • aby dowiedzieć się …

  - krótkie eseje poruszające szeroko pojętą tematykę zagadnień wiary, naświetloną z perspektywy historycznego chrześcijaństwa głównego nurtu. Staramy się, żeby omówione zostały najbardziej istotne kwestie dotyczące zarówno natury Boga, naszego statusu jako ludzi i tego co to znaczy być zbawionym, jak również te, które mówią o praktycznych aspektach życia chrześcijańskiego.

 • aby obronić …

  - artykuły, których celem jest obrona wiary chrześcijańskiej. Część prac dotyczy ukazania prawdziwości chrześcijaństwa w kontraście do innych światopoglądów czy religii a część zajmuje się polemiką z błędnymi naukami usiłującymi wypaczyć zasadnicze doktryny wiary, które wyłożone są w Piśmie Świętym i rozpoznane przez historyczny kościół chrześcijański.

 • video rozważania …

  - kilkuminutowe dociekania znaczenia wersetów Bożego Słowa zarówno tych dobrze znanych jak i znanych nieco mniej z naciskiem na korygowanie popularnych interpretacji, które bywa, że niekoniecznie zgodne są z oryginalną ich treścią.

Jesteśmy grupą chrześcijan… Chcemy w sposób świadomy i systematyczny zachęcać innych do podejścia z całą powagą do tematu wiary.  > Więcej <

Mamy nadzieję, że zawarte na naszym portalu informacje rzucą wyzwanie najbardziej wymagającym sceptykom, odbudują poczucie pewności wątpiącym, a błądzącym wskażą, że życie z Bogiem ma sens!  > Więcej <